Son güncellenme :16.04.2013 22:56

Anasayfa > Duyurular

16.04.2013 Sal, 22:56

ETİK SÖZLEŞMESİNE DÜŞÜLECEK ŞERH HAKKINDA !

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan “Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.” Gereğince düzenlenen Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi metnini üyelerimizin aşağıda belirtilen şerh beyanını yazarak imzalamaları gerekmektedir.

 

ETİK SÖZLEŞMESİNİN ALTINA DÜŞÜLECEK ŞERH BEYANI

“İşbu etik sözleşmede yer alan hususları, özlük haklarıma halel getirmemek üzere, yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile çalışma hayatını ilgilendiren, memuriyet güvencesi ve emeğin korunmasına ilişkin kabul edilmiş uluslararası sözleşmelere uygun düştüğü ölçüde kabul ettiğimi beyan ederim.”

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN ŞERH

 05.01.2015 tarihinden İtibaren 12.06.2015 tarihine kadar yapacağımız NÖBET EYLEMİZLE İlgili Olarak;

İdareden nöbet eylemi ile ilgili yazıyı tebellüğ edilirken düşülecek şerh aşağıdadır:

“Nöbet eylemi sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 nolu ILO sözleşmesinin 2. ve 3.  maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın yerleşik kararlarına  göre yasal mevzuda uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2. maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın  yasaya uygun şekilde kullanılmasına  engel olacak şekilde müdahalede bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasal olmayan işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikayetçiyim ve yasal haklarımı saklı  tutuyorum.”

 

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*