Son güncellenme :14.05.2013 16:03

Anasayfa > Anasayfa > ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİNİN YASAL DAYANAĞI YOKTUR

14.05.2013 Sal, 16:03

Hukuk devletinde normlar hiyerarşisine göre her hukuki düzenlemenin bir üst norma uygun olması gerekir. Yani yönetmeliklerin yasaya, yasaların ise anayasaya aykırılık teşkil etmemesi zorunludur. Aksi durumda söz konusu düzenlemeler hukuka aykırıdır.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin nöbet hizmetleri “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” ile “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”, “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” ve “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği”nde bir madde şeklinde düzenlenmiştir. Oysa söz konusu yönetmeliklerin dayanakları olan 222, 652, 430, 439, 657, 1739 sayılı yasalarda öğretmenin nöbet görevine ilişkin hiçbir madde ya da açıklama bulunmamaktadır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43/1. maddesinde öğretmenlik mesleği “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği’’ şeklinde tanımlanmış, yine 439 Sayılı yasanın 3. maddesinde “Orta dereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihtisasları içinde haftada (15) birinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri de maaşları karşılığında ve ihtisasları içinde (18) saat ders okutmakla yükümlüdürler” denilmiştir. Yine “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ında aylık karşılığı ders görevi ile ek ders görevini düzenleyen maddelerde de öğretmenlerin ders ve ek ders görevleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde de öğretmenlerin nöbet görevi gibi bir görev bulunmamaktadır. Özetle sadece bir yönetmelik maddesi şeklinde düzenlenmiş öğretmenin nöbet görevinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Yasal dayanağı bulunmayan ve ücretlendirilmeyen bir hizmet angaryadır. Anayasamıza göre de angarya yasaktır ve suçtur.

Elbette okullarda nöbet hizmetlerini öğretmenler yerine getirecektir ve yerine de getirmektedirler. Ancak sorumluluğu çok ağır olan, hatta zaman zaman yönetmeliklerdeki muğlak ifadeler yüzünden idarecilerin elinde silah olan nöbet hizmetlerinin;

a) Yasal bir statüye sokulması,

b) Sorumluluğu çok fazla olan nöbet hizmetlerinin ücretlendirilmesi,

c) Nöbet görevinin ek ders görevinden sayılarak norm kadro ile ilişkilendirilmesi,

amacıyla 13-17 Mayıs tarihlerinde “Nöbetimi Tutuyorum, Ücretimi İstiyorum” kokartlarımızı takarak derslerimize gireceğiz, 20-24 Mayıs tarihleri arasında da “Ücret Yoksa Nöbet de Yok’’ kokartlarımızla nöbet görevimizi yerine getirmeyeceğiz.

EĞİTİM İŞ ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Nöbet eylemine katılacak üyelerimizin okul idarelerine verecekleri dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

 

Sendikamız üyesi olmayan yada sendikasız öğretmenlerin okul idaresine verecekleri dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

 

 

Nöbet Eyleminin İlk Haftası Takacağımız Kokartımız için TIKLAYINIZ

 

 

Nöbet Eyleminin İkinci Haftasında Takacağımız Kokartımız İçin TIKLAYINIZ 

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*